قرمز سبز آبي خاکستري
[ و به فرزند خود حسن ( ع ) فرمود : ] پسركم چهار چيز از من بياد دار ، و چهار ديگر به خاطر سپار كه چند كه بدان كار كنى از كرده خود زيان نبرى : گرانمايه‏ترين بى‏نيازى خرد است ، و بزرگترين درويشى بيخردى است و ترسناكترين تنهايى خودپسندى است و گراميترين حسب خوى نيكوست . پسركم از دوستى نادان بپرهيز ، چه او خواهد كه تو را سود رساند ليكن دچار زيانت گرداند ، و از دوستى بخيل بپرهيز ، چه او آنچه را سخت بدان نيازمندى از تو دريغ دارد ، و از دوستى تبهكار بپرهيز كه به اندك بهايت بفروشد ، و از دوستى دروغگو بپرهيز كه او سراب را ماند ، دور را به تو نزديك و نزديك را به تو دور نماياند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت