قرمز سبز آبي خاکستري
شگفت است از رشگ بران كه غافلند از تندرستى مردمان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت